نمایندگی مرکزی گروه بهمن 1238 (تیرانداز)

در حال بروز رسانی
نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
516,543,000 ریال
تصویر بزرگ
تيپ 1

نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
502,953,000 ریال
تصویر بزرگ
هاچ بک تيپ 1

نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
588,927,000 ریال
تصویر بزرگ
هاچ بک
تيپ 3


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ
نماي پشت فرمان مزدا 3 جديد

نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


وانت کاپرا

وانت کاپرا
304,250,000 ریال
تصویر بزرگ
دو کابين
دو ديفرانسيل


وانت دو کابين کاپرا

وانت دو کابين کاپرا
270,949,000 ریال
تصویر بزرگ
وانت کاپرا تک ديفرانسيل

وانت دو کابين کاپرا

وانت دو کابين کاپرا
ریال
تصویر بزرگ


وانت مزدا

وانت مزدا
159,762,000 ریال
تصویر بزرگ
وانت مزدا تک کابين بنزيني


وانت مزدا دو کابين

وانت مزدا دو کابين
194,031,000 ریال
تصویر بزرگ
وانت مزدا دو کابين
دو گانه سوز


وانت مزدا

وانت مزدا
175,169,000 ریال
تصویر بزرگ
وانت مزدا تک کابين دو گانه سوز

مزدا 3

مزدا 3
ریال
تصویر بزرگ


نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
542,281,000 ریال
تصویر بزرگ
تيپ 2

نيو مزدا 3

نيو مزدا 3
576,550,000 ریال
تصویر بزرگ
تيپ 3اقلام 1 الی 18 از 18 اقلام

اطلاعات مرکز


نمایندگی مرکزی گروه بهمن

1238 تبریز-تیرانداز

آدرس:تبریز کیلومتر 6 جاده تهران

-بالاتر از کارخانجات آناتا


 خط ویژه پاسخگویی بییندگان اینترنتی

09141150206

مدیریت

آقای بهمن تیرانداز

`

مدیریت


بهمن تیرانداز
 

آگهی های تصویری

 

آگهی های متنی

داونلود هاCopy Right By PTEF @ 2008